Datum in kraj: 1369, julij 8., Št. Vid
Vsebina: Vojvoda Leopold zapoveduje odpravo mitnice pri Mirni.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 22,1 x 14,3
Ohranjenost: zelo dobra
Pečat: mali pečat vojvode Leopolda je udarjen na papir čez vosek na hrbtu listine in je skoraj popolnoma odpadel
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 21–22, št. 4; Otorepec, GZL III/8; Komatar, JB, str. 17, št. 5.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave