Datum in kraj: 1376, september 30., Špital ob Dravi (Spittal an der Drau) na Koroškem
Vsebina: Trgovski privilegij vojvode Leopolda, s katerim dovoljuje ljubljanskim meščanom trgovati na Štajersko in Koroško z raznim trgovskim blagom, razen s ptujskim vinom.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 24,4 x 16,8
Ohranjenost: dobra
Pečat: mali pečat vojvode Leopolda na hrbtu listine, udarjen na papir čez vosek, do polovice odpadel
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 23–24, št. 5; Otorepec, GZL III/11; Komatar, JB, str. 17, št. 6; Klun, DC, str. 18, št. 9.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave