Datum in kraj: 1383, februar 7., Dunajsko Novo mesto
Vsebina: Vojvoda Leopold zapoveduje notranjemu svetu in meščanom Ljubljane izvolitev mestnega sodnika. Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom nejasne oblike
Velikost v cm, št. fol.: 28,8 x 18,4
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat vojvode Leopolda na hrbtu listine, udarjen na papir čez vosek
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 25–26, št. 6; Otorepec, GZL III/13; Komatar, JB, str. 17, št. 7; Klun, DC, str. 19, št. 12.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave