Datum in kraj: 1397, maj 9., Dunaj
Vsebina: Vojvoda Viljem opominja, da je ljubljanski mestni sodnik odgovoren vicedomu.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 29,2 x 20,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: mali pečat vojvode Viljema na hrbtu listine, udarjen na papir čez vosek
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 31–32, št. 9; Otorepec, GZL III/25; Komatar, JB, str. 18, št. 10; Klun, DC, str. 22, št. 20.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave