Datum in kraj: 1414, november 8., Ljubljana
Vsebina: Ljubljanski meščan Eberhart Landtrop in njegova žena Agnes ustanavljata zgodnjo mašo v cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani.
Original ali kopija: prepis iz 16.–17. stoletja
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 21,4 x 31,6 (dva folija)
Ohranjenost: dobra
Pečat: _
Objave :
Otorepec, GZL III/28; Komatar, JB, str. 19, št. 13 (regest).

 

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave