Datum in kraj: 1418, avgust 6., Čedad
Vsebina: Oglejski patriarh Ludvik privoli na prošnjo ljubljanskega župnika Jurija Haugenreuterja in faranov v obnovitev šole pri sv. Nikolaju v Ljubljani.
Original ali kopija: kopija iz 16. stoletja
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 21,9 x 31,8
Ohranjenost: dobra (kopija je zelo slaba, trdi Otorepec)
Pečat: _
Objave:
Otorepec, GZL III/36; Komatar, JB, str. 21, št. 17 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave