Datum in kraj: 1418, marec 22., Dunajsko Novo mesto
Vsebina: Nadvojvoda Ernest dovoli obnovitev šole pri cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 43,9 x 34,2
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat nadvojvode Ernesta na pergamentnem traku, odpadel
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 39–41, št. 12; Otorepec, GZL III/34; Komatar, JB, str. 20–21, št. 16; Klun, DC, str. 24, št. 26.

 

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave