Datum in kraj: 1435, november 28., s. l.
Vsebina: Primož Biček (Witschekh), ljubljanski meščan, ustanavlja večno mašo na oltarju sv. Jurija v cerkvi sv. Nikolaja.
Original ali kopija: kopija iz 17. stoletja
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 21,4 x 32,7 (pet folijev)
Ohranjenost: dobra
Pečat: _
Objave :
Otorepec, GZL III/48; Komatar, JB, str. 23–24, št. 23.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave