Datum in kraj: 1452, marec 22., Gradec
Vsebina: Notranjeavstrijski svetniki v Gradcu zahtevajo od ljubljanskega mestnega sveta plačilo zakupnine za vodno mitnico vicedoma Jurija Višnjegorskega, da bo ta lahko plačal najemnike.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 29,5 x 21,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: trije mali pečati v zelenem vosku na hrbtu listine
Objave: Otorepec, GZL III/61; Komatar, JB, str. 26, št. 26.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave