Datum in kraj: 1475, februar 20., Andernach
Vsebina: Cesar Friderik III. ukazuje deželnemu glavarju in vicedomu na Kranjskem, naj izpolnjujeta sodno pristojnost za meščane.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 29,0 x 21,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat cesarja Friderika III., pritisnjen na hrbtu listine, odpadel
Objave: Otorepec, GZL IV/3; Komatar, JB, str. 28–29, št. 31; Klun, DC, str. 41–42, št. 55.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave