Datum in kraj: 1477, maj 8., Dunaj
Vsebina: Cesar Friderik III. dovoli do nadaljnjega pobirati mostnino v Ljubljani.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 30,7 x 24,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat cesarja Friderika III., s pergamentnim trakom, odpadel
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 55–56, št. 18; Otorepec, GZL IV/8; Komatar, JB, str. 29–30, št. 33; Klun, DC, str. 43–44, št. 60.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave