Datum in kraj: 1482, junij 17., Dunaj
Vsebina: Cesar Friderik III. ukinja azil za zločince v cerkvah.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 29,5 x 21,8
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat cesarja Friderika III., pritisnjen na hrbtu listine kot zapora, okrušen
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 59–60, št. 20; Otorepec, GZL IV/13; Komatar, JB, str. 30, št. 35.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave