Datum in kraj: 1487, julij 11. (18.), Nürnberg
Vsebina: Cesar Friderik III. zapoveduje deželnemu glavarju, naj podpira Ljubljančane pri kupovanju živine na deželi.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 31,8 x 22,2
Ohranjenost: delno orumenela, del teksta strgan s pečatom pri odpiranju
Pečat: pečat cesarja Friderika III., pritisnjen na hrbtu na papir čez vosek kot zapora listine
Objave: Otorepec, GZL IV/18; Komatar, JB, str. 31–32, št. 38; Klun, DC, str. 47, št. 67.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave