Datum in kraj: 1491, maj 14., Linz
Vsebina: Cesar Friderik III. zapoveduje plemstvu, naj opusti trgovanje z živino, vinom in žitom.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 29,5 x 22,5
Ohranjenost: delno porjavela, prva vrsta teksta manjka
Pečat: pečat cesarja Friderika III., pritisnjen na hrbtu listine, odpadel
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 69–70, št. 24; Otorepec, GZL IV/24; Komatar, JB, str. 33–34, št. 41; Klun, DC, str. 48, št. 70.

 

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave