Datum in kraj: 1492–1493
Vsebina: Računski zapiski (meščanskega špitala v Ljubljani?).
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 11,0 x 30,0  (štirje ozki foliji)
Ohranjenost: zgornji rob razpadel
Pečat: _
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave