Datum in kraj: 1492, marec 23., Ljubljana
Vsebina: Kranjski deželni glavar Viljem Turjaški objavlja sporazum glede trgovine in obrti na podeželju.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 48,5 x 35,2
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat deželnega glavarja Viljema Turjaškega na pergamentnem traku, odpadel
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 71–74, št. 25; Otorepec, GZL IV/27; Komatar, JB, str. 34–36, št. 42.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave