Datum in kraj: 1495, junij 26., Aachen
Vsebina: Ustanovna listina oltarja in beneficija Slovanov v cerkvi sv. Marije v Aachnu. Gre za notarski akt o vpeljavi duhovnika Kristjana pl. Elchenrode v posest beneficija Slovanov, ki sta ga v Aachnu ustanovili mesti Ljubljana in Kranj.
Original ali kopija: kopija iz 16. stoletja
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 20,6 x 32,1
Ohranjenost: črnilo zbledelo
Pečat: _
Objave: Otorepec, GZL IV/32; Schumi, AfH II, str. 99–104, št. 1.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave