Datum in kraj: 1496, avgust 13., s. l.
Vsebina: Kralj Maksimilijan I. naroča deželnemu glavarju in vicedomu, naj skrbita, da bodo trgovci uporabljali cesto skozi Ljubljano.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 29,5 x 21,3
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat kralja Maksimilijana I. na hrbtu listine kot zapora, skoraj čisto okrušen
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 75–76, št. 26; Otorepec, GZL IV/34; Komatar, JB, str. 36, št. 45.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave