Datum in kraj: 1510, april 4., Augsburg
Vsebina: Cesar Maksimilijan I. prepoveduje trgovanje tujih trgovcev in kramarjev na podeželju.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 43,0 x 32,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: mali pečat izstavitelja, pritisnjen na hrbtu listine
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 85–88, št. 28; Otorepec, GZL IV/50.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave