Datum in kraj: 1512, maj 4., Radovljica
Vsebina: Lenart Wutzann, radovljiški meščan, prodaja domec in vrt ob cesti proti Lescam Matevžu Kupleniku, tudi meščanu v Radovljici.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 22,0 x 30,0 (dva folija)
Ohranjenost: delno poškodovana od vlage
Pečat: dva mala pečata, pritisnjena pod tekst, ohranjena
Objave: Otorepec, GZL IV/53.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave