Datum in kraj: 1513, november 1., /Ljubljana/
Vsebina: Luka Scheffman in Tomaž Essigk, cehovska mojstra Marijine bratovščine čolnarjev v Ljubljani, izdajata potrdilo o ustanovi Apolonije Glanhofer v Križankah.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 55,0 x 28,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: dva obešena pečata, odpadla
Objave: Otorepec, GZL IV/63.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave