Datum in kraj: 1514, avgust 20., Gmunden
Vsebina: Cesar Maksimilijan I. izdaja kriminalni sodni red za Ljubljano.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 26,0 x 35,0 (osem folijev)
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, odpadel
Objave: Malefične svoboščine Ljubljančanov; Otorepec-Matić, Izbrane listine, str. 91-101, št. 30; Otorepec, GZL IV/66; Komatar, JB, str. 37, št. 54 (opomba); Klun, DC, str. 61-64, št. 94.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave