Datum in kraj: 1515, januar 1., Innsbruck
Vsebina: Cesar Maksimilijan I. podeljuje Ljubljani privilegij o izgonu Judov.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 42,0 x 30,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, odtrgan
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 103–105, št. 31; Klun, DC, str. 65, št. 95.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave