Datum in kraj: 1515, junij 3., Dunaj
Vsebina: Jurij (Slatkonja), škof na Dunaju in prošt v Ljubljani, izdaja listino o ustanovi pokojnega Nikolaja Podna, dekana krojaške bratovščine v Ljubljani.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 70,0 x 50,0
Ohranjenost: srednja
Pečat: pečat izstavitelja, na svileni vrvici, skoraj cel odpadel
Objave: Otorepec, GZL IV/68.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave