Datum in kraj: 1532, s. d.
Vsebina: Ljubljanska mitninska tarifa. Notranji in zunanji svet mesta Ljubljane izdajata tarifo za pobiranje mitnine.
Original ali kopija: prepis
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 21,0 x 32,0 (trije foliji)
Ohranjenost: dobra
Pečat: _
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 107–112, št. 32.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave