Datum in kraj: 1534, julij 6., Horneck
Vsebina: Valter pl. Cronberg, administrator Nemškega viteškega reda, dovoljuje prodajo posesti reda v Ljubljani mestu.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 60,0 x 40,0
Ohranjenost: zelo poškodovana od vlage
Pečat: pečat odpadel
Objave: Komatar, JB, str. 38–39, št. 57.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave