Datum in kraj: 1535, maj 1., Dunaj
Vsebina: Kralj Ferdinand I. dovoljuje ljubljanskim čolnarjem povečati število čolnov z devet na deset.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 40,0 x 35,0
Ohranjenost: delno poškodovana zaradi vlage
Pečat: pečat odpadel
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave