Datum in kraj: 1545, s. d.
Vsebina: Red mestne pravde (Gemainer Stat Laibach Statrechts Ordnung).
Original ali kopija: koncept
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 22,0 x 30,5 (osem folijev)
Ohranjenost: dobra
Pečat: brez pečata
Objave: Otorepec–Matić, Izbrane listine, str. 117–120, št. 34.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave