Datum in kraj: 1550, november 14., Ljubljana
Vsebina: Janez Lamberg, deželni upravitelj, vidimira listino kralja Ferdinanda I., datirano 1550, oktober 15., Innsbruck, v kateri le-ta prepoveduje izvoz žita iz Kranjske.
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 42,5 x 44,0
Ohranjenost: orumenela
Pečat: pečat pritisnjen pod tekst na papir, odpadel
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave