Datum in kraj: 1566, marec 29., Dunaj
Vsebina: Nadvojvoda Karel potrdi listini, datirani 1549, januar 17., Dunaj (kralj Ferdinand I. izdaja svoboščine za ljubljanske čolnarje) in 1564, april 24., Dunaj (kralj Ferdinand I. izdaja čolnarski red).
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 22,0 x 30,5 (šest folijev)
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat odpadel
Objave: Komatar, JB, str. 40–41, št. 67 (regest).

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave