Datum in kraj: 1591, januar 12., s. l.
Vsebina: Martin Lipec (Lipetz) piše pismo bratu Filipu Lipcu (Lipetz) v Cerknico.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 31,0 x 20,0
Ohranjenost: umazana od kleja, manjka del teksta na robu
Pečat: brez pečata
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave