Datum in kraj: 1621, november 16., Gornji grad
Vsebina: Ljubljanski škof Tomaž Hren izroči Gregorju Kotniku za 480 gld kmetijo (hubo; “Tyrolfsekher”) Luke Strnada na kupnopraven način, ker je slednji prezadolžen zaradi nesrečne trgovine z voli. Luka pa se mora tudi poročiti z Gregorjevo hčerko Marino.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 49,0 x 21,0 cm
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat škofa se ni ohranil
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave