Datum in kraj: 1628, maj 12., Gradec
Vsebina: Cesar Ferdinand II. podaljša trajanje dveh ljubljanskih sejmov na 14 dni.
Original ali kopija: original tiskovina
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 46,2 x 33,5
Ohranjenost: orumenela in delno raztrgana ob robovih
Pečat: pečat izstavitelja, pod tekstom
Objave: Klun, DC, str. 75–76, št. 109.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave