Datum in kraj: 1641, november 11., Ljubljana
Vsebina: Sidonija Khönigin pl. Khönigsfeldt prodaja pet gruntov.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 54,5 x 35,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečata Bertolda pl. Höfferja in izstavitelja, v lesenih škatlicah na pergamentnih trakovih
Objave – Opombe:

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave