Datum in kraj: 1652, januar 20., Velika Nedelja
Vsebina: Janez Daun, deželni komtur Nemškega viteškega reda, podeljuje hišo v Ljubljani.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 34,0 x 23,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, odrezan
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave