Datum in kraj: 1659, avgust 3., Dunaj
Vsebina: Baltazar von Nollarn, cesarski svetnik in notar cesarja Leopolda I., postavlja Maksa Homana za javnega notarja.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 60,0 x 41,0
Ohranjenost: dobro ohranjena
Pečat: brez pečata
Objave: neobjavljena

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave