Datum in kraj: 1674, februar 12., Ljubljana
Vsebina: Janez Avgust Kocjančič (Khotziantzitsch) proda vrt v Gradišču.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 39,5 x 28,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat mesta Ljubljane, v leseni škatlici na pergamentnem traku, ohranjen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave