Datum in kraj: 1682, september 9., Ljubljana
Vsebina: Henrik Julij baron Wernegkh in Albert Pelzhoffer se kot skrbnika plemiških otrok Posarelli v njihovo dobro odpovedujeta 101 enoti srebra.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 20,4 x 30,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: dva pečata iz rdečega voska (dobro ohranjena)
Objave: @ZakladnicaZgodovine (14.10.2020)

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave