Datum in kraj: 1688, december 31., Dunaj
Vsebina: Cesar Leopold I. podeli Janezu Krstniku Dolničarju (Thalnitscher) plemstvo.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 26,0 x 34,0 (10 folijev)
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, v leseni škatlici na srebrni vrvici, ohranjen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave