Datum in kraj: 1700, september 2., Celovec
Vsebina: Jernej Hanžic (Hainschitz) o ustanovi štipendistov v jezuitskem kolegiju v Celovcu.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 64,0 x 37,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečata jezuitskega kolegija in izstavitelja, v leseni škatlici na pergamentnem traku
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave