Datum in kraj: 1722, september 1., Ljubljana
Vsebina: Avguštinski prior v Ljubljani potrjuje, da je Peter Anton Codelli pl. Fahnenfeld ustanovil pobožno ustanovo za pokojno ženo Uršulo.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 58,0 x 34,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat samostana in avguštinske province, ohranjen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave