Datum in kraj: 1733, junij 15., Gradec
Vsebina: Cesar Karel VI. potrjuje obračun  J. J. pl. Nicolettija iz Lipice.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 76,0 x 64,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: veliki pečat izstavitelja, v leseni škatlici na črno-rumeni vrvici
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave