Datum in kraj: 1733, marec 9., Ljubljana
Vsebina: Ludvik Dinzl proda dve njivi pekovskemu cehu v Ljubljani.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 39,0 x 33,5
Ohranjenost: dobra
Pečat: veliki pečat mesta Ljubljane, v leseni škatlici na pergamentnem traku
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave