Datum in kraj: 1737, april 27., Ljubljana
Vsebina: Marija Ana Stukher o ustanovi maše pri ljubljanskih avguštincih.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 28,0 x 66,0
Ohranjenost: delno poškodovana od vlage
Pečat: pečata izstaviteljice in avguštinskega samostana, pod tekstom, ohranjena
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave