Datum in kraj: 1739, januar 15., Kostanjevica
Vsebina: Kostanjeviški opat Aleksander izda reverz na ustanovo Marije Ane Stukher.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 64,0 x 70,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečata izstavitelja in Marije Ane Stukher, v lesenih škatlicah na pergamentnem traku
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave