Datum in kraj: 1744, julij 6., Ljubljana
Vsebina: Maksimilijan Anton von Taufferer, kranjski deželni glavar, izdaja na prošnjo škofjeloškega čevljarskega in usnjarskega ceha patent, s katerim šušmarjem in zakotnim obrtnikom prepoveduje opravljanje čevljarske obrti.
Original ali kopija: original
Snov: papir
Velikost v cm, št. fol.: 79 x 54,0
Ohranjenost: dobro ohranjen
Pečat: suhi žig izstavitelja, pritrjen na papir
Objave: neobjavljen

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave