Datum in kraj: 1749, marec 10., Ljubljana
Vsebina: Pekovski ceh kupi domec v šentjanškem predmestju v Ljubljani.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 51,0 x 30,5
Ohranjenost: delno umazana
Pečat: veliki pečat mesta Ljubljane, odpadel
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave