Datum in kraj: 1757, maj 15., Dunaj
Vsebina: Cesarica Marija Terezija potrjuje kovaškemu cehu iz Škofje Loke vse stare pravice, podeljene od cesarja Leopolda I.
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 28,5 x 35,0
Ohranjenost: dobro ohranjena
Pečat: veliki pečat izstavitelja, v leseni škatlici s pokrovom, na rumeni svileni vrvici, premer 13,5 cm, dobro ohranjen
Objave: neobjavljena

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave