Datum in kraj: 1788, maj 17., Ribnica
Vsebina: Zakupnik Jožef Benjamin Schroll za ceno 100 gld uradne veljave prepušča oz. dovoljuje spremebno zakupne pravice v kupnopravno za del zemljišča v trgu Ribnica za t.i. nadarbinsko dominikalno zemljišče (kupno pismo).
Original ali kopija: original
Snov: pergament
Velikost v cm, št. fol.: 40,5 x 32,5 cm
Ohranjenost: odlična
Pečat: pečat iz rdečega voska (pritisnjen na pergament) z rahlo vidnimi številkami oz. črkami izstavitelja v desnem spodnjem delu listine
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave