Datum in kraj: 1792, januar 27., Ljubljana
Vsebina: Javni notar dr. A. Rešic (Reschitz) potrjuje pravilnost prepisa listine cesarice Marije Terezije glede odkupnine pri odhodu iz mest in trgov, datirane 1747, julij 29., Dunaj (glej tudi št. 172).
Original ali kopija: original
Snov: papir z vodnim znakom
Velikost v cm, št. fol.: 73,0 x 52,0
Ohranjenost: dobra
Pečat: pečat izstavitelja, pod tekstom, ohranjen
Objave: Neobjavljena.

© 2016 Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse pravice pridržane.

Prilagoditev pisave